Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Tehnologii — Etapa 3

ENEN

1. Focșan Monica, Câmpu Andreea, Maniu Dana, Borlan Raluca, Aștilean Simion, Codiță Irina, Bacalum Mihaela,

Validarea eficienței efectului antibacterian și a inactivării biofilmelor bacteriene pe nanoplatforme plasmonice

finalizată în octombrie 2020,

Au fost testate două tulpini bacteriene de referință, respectiv, Staphylococcus aureus ATCC 12600 și Escherichia coli ATCC 25922

2. Potara Monica, Astilean Simion, 

Functionalizarea nanoparticulelor de aur invelite in chitosan cu acid mercaptofenilboronic

finalizată în noiembrie 2020,

Caracterizarea nanoparticulelor prin spectroscopie SERS și LSPR