Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

Tehnologii — Etapa 2

ENEN

1. Focșan Monica, Aștilean Simion, Maniu Dana, Câmpu Andreea, Codiță Irina, Bacalum Mihaela,

Funcționalizarea nanoplatformelor plasmonice cu peptide antimicrobiene

obținută în septembrie 2019,

S-au funcționalizat nanoplatformele plasmonice pe suport de hârtie, impregnate cu nanosfere și nanobastonașe de Au cu două tipuri de polipeptide antimicrobiene selectate: P2 și P8

 

2. Focșan Monica, Aștilean Simion, Codiță Irina, Caracoti Costin Șerban, Negrea Mădălina Ștefania, Maniu Dana, Potara Monica, Câmpu Andreea, 

Caracterizarea biofilmelor bacteriene crescute pe diverse nanoplatforme, inclusiv plasmonice

obținută în noiembrie 2019,

S-a evaluat interacțiunea nanoplatformelor cu populațiile bacteriene planctonice