ro en
Molecular and Biomolecular Physics Department Upgrading - MDFMOLBIO

ANCS 

National Institute for Research and Developement of
Isotopic and Molecular Technologies N.I.R.D.I.M.T. Cluj-Napoca

Proiect Finantat integral de Guvernul Romaniei -
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - MECT
prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica - ANCS -
in cadrul Programului National "Capacitati"

Total value of the project: 30.034.930 lei

Start date: 7 october 2008
End date: december 2012

Poject number: 2 PM/I/07.10.2008


ASSESSMENT

Project thematic area: Materials, products and innovative processes
Project UNESCO code: 2206
Operational Program: SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME INCREASE OF ECONOMIC COMPETITIVENESS (SOP IEC)
Priority Axis: PA 2: RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATION FOR COMPETITIVENESS
Key Area of Intervention: KAI 2.2: Investments in RDI infrastructure and related administrative capacity
Operation: O 2.2.1: Development of the existing R&D infrastructure and the creation of new infrastructures (laboratories, research centers)

FINANCE

National Program PN II: CAPACITIES – Module I – Large investment projects

PROJECT LOCATION:

Molecular and Biomolecular Physics Department
National Institute for Research and Developement of Isotopic and Molecular Technologies NIRDIMT
65-103 Donath St, PO 5 Box 700, 400293 Cluj-Napoca, Region North-West, Romania


  Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra
corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.