Beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot în energii alternative - CITAT-E
Text Box: Home

ID P_35_468

Cod SMIS 2014

Valoarea totală a Contractului de Finanțare:                               13.018.416 lei

Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri CD; Tip proiect: CLUSTERE DE INOVARE; Durata proiectului: 79 luni.

Contractului de finanțare nr.:     2/01.09.2016

Asistență financiară nerambursabilă:                                          6.849.326 lei

Data inceperii proiectului:          01.09.2016

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Contact:

Dr. ing. Adrian BOT

Telefon: 004-0264-584037 

E-mail: adrian.bot@itim-cj.ro

 

Dr. Oana Raita

Telefon: 004-0264-584037

E-mail: oana.raita@itim-cj.ro

I.N.C.D.T.I.M. 

Str. Donat, 67-103

400293, Cluj-Napoca

Telefon: 004-0264-584037

Mobil: 004-0731030060 

Fax: 004-0264-420042