INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin
distilarea criogenica a monoxidului de carbon - SEPC13

PROGRAM: CEEX - MATNANTECH Contract Nr. 45/2005

Etapele proiectului

 

 

ETAPA 1- termen 10.12.2005
Cercetări de laborator  privind producerea şi purificarea CO

 

ETAPA 2 - termen 10.06.2006
Elaborarea tehnologiei de producere şi purificare avansată a CO

 

ETAPA 3 - termen 10.12.2006
Cercetarea, proiectarea şi realizarea automatizării instalaţiei
experimentale de separare criogenică a 13C

 

ETAPA 4 - ermen 10.06.2007
Cercetări privind separarea 13C prin distilarea criogenică a CO

 

ETAPA 5 - termen 10.12.2007
Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin

distilarea criogenică a CO

 

ETAPA 6 - termen 10.09.2008
Stabilirea datelor de proiectare pentru o instalaţie productivă