INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin
distilarea criogenica a monoxidului de carbon - SEPC13

PROGRAM: CEEX - MATNANTECH Contract Nr. 45/2005

Obiective

 

       Obiectivul general al proiectului este cercetarea, proiectarea şi realizarea modelului experimental al unei instalaţii de separare a izotopului 13C prin distilare criogenică a CO şi obţinerea datelor necesare care să permită o dezvoltare tehnologică ulterioară şi realizarea unei instalaţii productive.
Urmare a realizării acestui proiect se crează condiţii favorabile pentru:

  • realizarea unor capacităţi de producţie în domeniul separărilor de izotopi uşori;
  • realizarea unei game largi de compuşi marcaţi cu 13C;
  • extinderea capacităţii de cercetare româneşti în domeniile medicinei, biologiei, chimiei, mediului înconjurător, alimentaţiei, etc.;
  • obţinerea de informaţii noi privind caracterizarea unor substanţe, produse sau procese;
  • intrarea pe piaţa europeană la un raport calitate / preţ foarte avantajos.

 

 

       Obiectivele măsurabile ale proiectului, care prevede cercetări aprofundate în domeniul ştiinţelor tehnice, chimiei şi a fizicii aplicate, sunt următoarele:

  1. Cercetarea, proiectarea, realizarea instalaţiei şi elaborarea tehnologiei de producere şi purificare avansată a monoxidului de carbon pentru o producţie de 500 litri / 24 ore.
  2. Cercetarea, proiectarea şi realizarea automatizării instalaţiei experimentale de separare criogenică a 13C.
  3. Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin distilarea criogenică a monoxidului de carbon şi obţinerea datelor de proiectare pentru o instalaţie cu capacitatea de producţie de 1000 grame 13C/ an
  4. Diseminarea rezultatelor cercetării realizate în cadrul acestui proiect.