INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 13C prin
distilarea criogenica a monoxidului de carbon - SEPC13

PROGRAM: CEEX - MATNANTECH Contract Nr. 45/2005

Rezultate

 

Echipament rezultat
Instalaţia experimentală de separare a 13C

Concluzii ale rezultatelor experimentale:

 

 • concordanţă bună între teorie şi rezultatele obţinute
 • udare bună, umplutura bună, verticalitate coloană şi parametrii constanţi = separare bună
 • taler bun de 20 – 25 mm
 • posibilitate de construire a unei instalaţii cu coloane în paralel şi transfer de material între coloane
 • posibilitate de transfer tehnologic

 

Rezultatele proiectului:

 

 • dobândirea de noi cunoştinţe în domeniile proceselor fizico-chimice de separare a izotopilor stabili, purificărilor de gaze şi automatizării proceselor lente, precum şi în cele ale disciplinelor conexe;
 • realizarea modelului experimental al unei instalaţii de separarecriogenică a izotopului 13C
 • producerea şi purificarea avansată a monoxidului de carbon - până la concentraţii < 1 ppm pentru impurităţile cu punct de congelare superior temperaturii de 82 K;
 • automatizarea completă a funcţionării unei instalaţii complexe, de mari dimensiuni, care funcţionează la 82 K şi 10-5 tori;
 • elaborarea tehnologiei de separare a 13C şi obţinerea datelor necesare pentru etapele de proiectare ale unei instalaţii productive;
 • crearea condiţiilor pentru dezvoltare şi transfer tehnologic.
Echipament rezultat

Instalaţia experimentală de

separare a 13C