Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Contact

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoană de contact: Dr. Ing. Adrian BOT

Funcţia: Director Proiect

Instituţia: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM, Cluj-Napoca

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, PO 5 Box 700, 400293 Cluj-Napoca, România

Tel: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: adrian.bot@itim-cj.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.