Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca


Ultima actualizare:  24. 11.  2010. 
Contacte semnificative:

Director de proiectPAGINA DE STARTProgramul 4: "Parteneriate în domenii prioritare"


Arie tematică: 3 - Mediu

Cod Proiect:  2289

Nr. Contract: 32127/01.10.2008.

  • Autoritatea contractantă: "CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME" (CNMP)
  • Contractor: "INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - CLUJ-NAPOCA" (INCDTIM)

  • Durata proiectului (în luni) : 36
  • Data începerii: 01.10.2008.
  • Data finalizării: 30.09.2011.
  • Valoarea totală proiect: 1 940 900 RON
  • Valoarea finanţării de la bugetul de stat: 1 940 900 RON

  • Directorul de proiect:

*  Iniţial: Dr. Pamula Adrian  - pamula[at]itim-cj[dot]ro

( Data schimbării: 01.04.2009. )

* Actual: Dr. Voica Cezara Mariana - cezara.voica[at]itim-cj[dot]ro


  • Cuvinte cheie:

- calitatea apei, metale grele, carbon organic total (TOC), carbon organic dizolvat (DOC), trihalometani (THM)  • Scurtă descriere:
- Proiectul propune o cercetare complexă privind metalele grele prezente la nivel de urme, carbonul de origine organică şi produşii de dezinfecţie (trihalometani).
- Se vor face observaţii pe o perioadă îndelungată, corelate cu condiţiile climatice. Determinări ale rapoartelor izotopice la oxigen, hidrogen, carbon vor fi utilizate pentru determinarea originii apelor din lacuri.
- Datele obţinue prin ICP-MS, GC-MS, IRMS şi spectrofotometrie UV vor fi utilizate pentru determinarea căii de pătrundere a poluanţilor în apa potabilă.