Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca


Ultima actualizare:  24. 11.  2010. 
Contacte semnificative:

Director de proiectREZULTATELE ETAPELOR PROIECTULUI


ETAPA-I
ETAPA-II
ETAPA-III
ETAPA-IV
ETAPA-V

ETAPA - I     (01.10.2008. - 26.02.2009)

 
Elaborarea şi validarea metodei de determinare a concentraţiei de metale grele şi pământuri rare din ape prin ICP-MS.


  1. Identificarea prin metode semicantitative a elementelor prezente în apele eşantionate
  2. Elaborarea şi validarea metodei de determinare a concentraţiei de metale grele din apă
  3. Realizare pagină web

 

1. Identificarea prin metode semicantitative a elementelor prezente în apele eşantionate

 

Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv este o tehnică analitică pentru determinări elementare. A fost folosit pentru determinări un spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv Perkin Elmer  Elan DRC (e); el furnizează o metodă analitică care permite determinarea simultană a concentraţiilor mai multor elemente din sistemul periodic. Deşi este o metodă semicantitativă, este un mijloc folositor pentru cuantificarea rapidă a elementelor din diverse matrici.

Folosind metoda semicantitativă, au fost analizate eşantioane de apă provenind din staţia de tratare de la Gilău (apă brută, apă filtrată şi ieşirea din rezervorul de stocare) de la punctul de intrare în reţeaua municipiului Cluj-Napoca (punctul „Şapca verde”), de la fabrica de bere din Cluj şi din diferite puncte din reţeaua de distribuţie (facultatea de Chimie, Facultatea de Ştiinţa Mediului, Institutul de Sănătate Publică din Cluj).

Au fost analizate, de asemenea, ape din judeţul Sălaj: din lacurile Crasna şi Hororatul Crasnei, Lacul Vârşolt, apă filtrată din Şimleul Silvaniei, apă de la staţia de epurare a municipiului Zalău (de la intrare şi de la evacuare) şi apă epurată de la staţia din Jibou.

Au fost puse în evidenţă mai multe grupe de elemente, clasificabile după ordinul de mărime al concentraţiilor măsurate: elemente uşoare Na,Mg,Ca (cu concentraţii între 1900 şi 7000 µg/l);  elemente a căror concentraţie este cuprinsă între 10 şi 500 µg/l (Al, Ti, Fe, Cu, Zn, Sr, Ba); elemente a căror concentraţie este cuprinsă între 0,1 şi 10 µg/l (Co, Ni, As, Mo, Pb); pământuri la concentraţii sub 0,1 µg/l.

 

2. Elaborarea si validarea metodei de determinare a concentraţiei de metale grele din apă

Limita minimă de detecţie reprezintă cea mai mică concentraţie sau cantitate de analit care poate fi măsurată cu incertitudine statistică rezonabilă. Limita de detecţie cuprinsă între 0.5-5 ppt pentru metalele studiate asigură limita de cuantificare necesară pentru determinările cantitative a concentraţiilor acestor elemente în ape.

Liniaritatea foarte bună (cu factori de corelare  0.998≥R≥0.9999) pentru majoritatea elementelor şi pe domenii largi de concentraţie recomandă metoda descrisă pentru determinări de concentraţii la nivel de urme şi ultraurme. Limita maximă de măsurare este limitată prin constrângeri de ordin constructiv  şi anume să nu se depăşească 0.2 % total solid dizolvat în soluţia probă.

S-a făcut estimarea incertitudinii de măsurare ţinând cont de influenţa incertitudinii în determinarea parametrilor de etalonare şi a incertitudinii de măsurare a intensităţilor semnalelor ionice. Valorile sunt cuprinse între ±0.09 μg/l (Ni) ;±3.7 μg/l

3. Realizare pagină web

Pagina realizată în această etapă se poate accesa la următoarea adresă:

            http://www.itim-cj.ro/PNCDI/CLEWA/initial_page/MyFiles/CLEWA.php