Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca


Ultima actualizare:  24. 11.  2010. 
Contacte semnificative:

Director de proiectETAPELE PROIECTULUI


 

ETAPA - I  (01.10.2008. - 26.02.2009)

Elaborarea şi validarea metodei de determinare a concentraţiei de metale grele şi pământuri rare din ape prin ICP-MS.

 

ETAPA - II (26.02.2009. - 15.12.2009.)

Caracterizarea prin metode semicantitative a zonelor limitrofe acumulărilor de apa brută.

 

ETAPA - III (15.12.2009. - 10.12.2010.)

Elaborarea şi validarea metodei de determinare a concentraţiei de metale grele din sol prin ICP-MS.

Implementarea unor metode cantitative pentru determinarea TOC, DOC si THM în apele potabile.

Determinări cantitative concentraţii metale în ape, sediment, soluri.

 

ETAPA - IV (10.12.2010. - 15.05.2011.)

Caracterizarea prin metode cantitative a zonelor limitrofe acumulărilor de apă brută din punct de vedere a concentraţiilor de metale grele şi pământuri rare.

Caracterizarea site-urilor de prelevare şi determinarea originii şi mecanismului de alimentare a apelor de suprafaţă.

 

ETAPA - V (15.05.2011. - 15.09.2011.)

Caracterizarea apelor eşantionate şi corelarea datelor obţinute prin ICP-MS, IRMS, GC-MS.