English

MONUPOL

Monitorizarea ultrasensibila a poluantilor bazata pe sisteme tandem cu detectori neconventionali.

Prezentare:

Marea diversitate a compusilor poluanti si concentratiile extrem de scazute la care acestia isi manifesta toxicitatea, au impus dezvoltarea unei largi palete de tehnici si metode analitice.

Poluarea a devenit un subiect major de preocupare la scala globala. Distingem aici:

Marea diversitate a compusilor poluanti precum si concentratiile foarte scazute la care se manifesta toxicitatea acestora, a dus la dezvoltarea, unei aparaturi foarte sofisticate si la elaborarea si standardizarea unor metode analitice de foarte mare sensibilitate si precizie.

In proiectul de fata sunt propuse metode neconvetionale de determinare precisa si ultrasensibila a unor clase de substante poluante, metode bazate pe cuplarea in tandem a separatorilor cromatografici cu detectori specifici. Elementul de noutate al cercetarii propuse rezida in utilizarea unor detectori de conceptie si constructie originala si in maniera de cuplare a acestora cu separatori de tip cromatografic.

Folosirea spectrometriei de mobilitate ionica in cuplaj cu cromatografia de gaze sau lichida si cu spectrometria de masa in detectarea substantelor organice poluante (VOC, POP), a substantelor toxice de lupta, a substantelor explozive sau a drogurilor, s-a impus in ultima decada. Deoarece procesele de separare pe baza diferentelor de mobilitate se bazeaza pe procese fizice si chimice net diferite de cele implicate in procesele cromatografice, este clar, ca folosirea unei celule de mobilitate ionica (SMI) ca detector, va adauga o noua dimensiune calitativa datelor achizitionate. Corelarea spectrelor obtinute cu SMI cu timpul de retentie a gazcromatografului (GC) duce la o metoda analitica performanta de determinare a unor urme de substante si rezolva multe probleme legate de supravegherea contaminarii mediului si prevenirea acestei contaminari. Punerea la punct a metodei necesita o actiune concertata a unor specialisti din mai multe domenii ale cunoasterii: fizicieni, chimisti,ingineri mecanici, ingineri electronisti, matematicieni si informaticieni. Detectorii ce vor fi folositi in aceste cuplaje sunt: a) detectorul electrolitic de inalta rezolutie pentru derivati halogenati, compusi organici volatili (VOCs), compusi bifenil policlorurati (PCBs), pesticide, insecticide, produsi petrolieri, b) detectorul termosensibil bazat pe filamente din polimeri conductori pentru molecule mici (poluanti gazosi anorganici SO2, NO, NO2, H2S, CO, CO2) si c) detectorul bazat pe mobilitate ionica, pentru substante toxice organice (POP : Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordane, DDT, Heptaclor, Hexaclorbenzen, Mirex, Toxaphene, PCB, Dioxine si Furani). Este luata in considerare automatizarea procesului de achizitie si procesare a datelor si transmiterea la distanta a acestora.