Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și

nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0010

ENEN

Rezultate

Rezultate

Etapa 1/2018

Etapa 2/2019

Etapa 3/2020

Etapa 4/2021

Indicatori de rezultat

Nr.

Locuri de muncă nou create în cercetare (normă intreagă)

13

Consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare (cecuri)

15

Articole

25

∙ publicate în reviste cotate ISI

18

∙ acceptate spre publicare în reviste cotate ISI

4

∙ în evaluare

3

Small Methods (IF=12.13), Bioresourse Technology (IF=7,539), Analytical Chemistry (IF=6.785), Scientific Reports (IF=3.998), Nanotechnology (IF=3.551), Analytical and Bioanalytical Chemistry (IF=3.286)

 

Participări la conferințe internaționale/naționale

51

Cereri brevete depuse la nivel național

8

Capitol de carte

1

Tehnici și tehnologii noi sau/și îmbunătățite

7

Metode noi sau/și îmbunătățite

7

Protocoale, proceduri noi sau/și îmbunătățite

3

Produse noi sau/și îmbunătățite

30

Software nou dedicat

1